News

အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ မင္းေအာင္လွုိင္အား ICC မွတရားဆြဲဆိုျပီးရုံးတင္နိုင္ရန္ အာဂ်င္တီးနားတရား႐ုံးက လက္ခံလိုက္ျပီ

Written by 747

အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ မင္းေအာင္လွုိင္အား ICC မွတရားဆြဲဆိုျပီးရုံးတင္နိုင္ရန္ အာဂ်င္တီးနားတရား႐ုံးက လက္ခံလိုက္ျပီ

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ မင္းေအာင္လွိုင္ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အာဂ်င္တီးနားတရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆိုထားမႈကို လက္ခံလိုက္ၿပီး

အမႈကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဂ်င္တီးနား တရား႐ုံးက တရားဝင္ ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ မင္းေအာင္လွိုင္ႏွင့္

စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ စစ္တပ္ကို အာဂ်င္တီးနားတရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲနိုင္ေသာ သမိုင္းဝင္ ေျခလွမ္းတလွမ္း လွမ္းနိုင္ခဲ့ေၾကာင္းျမန္မာ ရိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႕အစည္း UK (BROUK) က ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အာဂ်င္တီးနား၊ Buenos Aires ရွိ တရား႐ုံး က ျမန္မာနိုင္ငံမွ မင္းေအာင္လွိုင္ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား

က်ဴးလြန္ေသာ အမႈကို စတင္စစ္ေဆးရန္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားေသာBROUK က မင္းေအာင္လွိုင္ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ာကို တရားစြဲရန္ အမႈကို အာဂ်င္တီးနား တရား႐ုံးကို

တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုစတင္ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီေန႔ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြအတြက္တင္မကဘဲ ေနရာတိုင္းက အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူေတြအတြက္ပါ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေန႔ပါ။

အာဂ်င္တီးနားရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြအတြက္ ပုန္းခိုစရာေနရာမရွိဘူးဆိုတာ ျပသေနပါတယ္၊ ဒီလိုရြံရွာဖြယ္ရာဇဝတ္မႈေတြကို ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း

ကမၻာက အခိုင္အမာ ရပ္တည္ေနပါတယ္ ဟု BROUK ဥကၠ႒ ဦးထြန္းခင္က ေျပာသည္။အာဂ်င္တီးနား တရားေရးမ႑ိဳင္က ဒီအမႈ့ကို လက္ခံဖို႔ ရဲစြမ္းသတၱိနဲ႔ တရားမၽွတမႈ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဦးေဆာင္မႈကို ျပသခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရမႈအတြက္ တရားမၽွတမႈဟာ အခုလက္လွမ္းမီေနၿပီ ဟု ဦးထြန္းခင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ဒါဟာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြအတြက္ တာဝန္ခံမႈသာမကဘဲ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ့ ရက္ စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ အုပ္စိုးမႈေအာက္မွာ ခံစားခဲ့ရသူတိုင္းအတြက္ပါ။ ဒီအထဲမွာ ဒီႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလက

အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရ၊ ႏွိပ္ စက္တာ ဒါမွမဟုတ္ လူမသိ သူမသိ အသတ္ခံလိုက္ရတဲ့ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေဒသတြင္းတြင္

အဆိုးရြားဆုံး ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာ ၈ သိန္း ခန႔္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးရန္ တြန္းပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း အဓမၼျပဳက်င့္၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံမႈ၊ လူမဆန္စြာ ရက္စက္ေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို စစ္တပ္က က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အာဂ်င္တီးနား တရားစီရင္ေရး သည္ နိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္တရား႐ုံး (ICC) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ICC တရား႐ုံး ကိုင္တြယ္ေနသည့္အျပင္

အာဂ်င္တီးနား တရား႐ုံးကမူ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ အားလုံးႏွင့္ အက်ဴံးဝင္ စစ္ေဆးၾကားနာမည္ဟု သိရွိရသည္။အာဂ်င္တီးနားတရား႐ုံး၏ကိုင္တြယ္မႈသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ တရားမၽွတမႈရရွိေရး

နိုင္ငံတကာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ပထမဦးဆုံးေသာ စံျပျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။လက္ရွိတြင္ ကုလသမဂၢအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး ICJ တြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဂမ္ဘီးယားနိုင္ငံက တရားစြဲဆိုထားသည္။ နိုင္ငံတကာရာဇဝတ္တရား႐ုံး ICC တြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မင္းေအာင္လွိုင္အပါအဝင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တရားစြဲဆို အမႈဖြင့္လွစ္ထားရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
Crd..Khit thit media
👇Unicode👇

အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ မင်းအောင်လှိုင်အား ICC မှတရားဆွဲဆိုပြီးရုံးတင်နိုင်ရန် အာဂျင်တီးနားတရားရုံးက လက်ခံလိုက်ပြီ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာများကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဖြင့် မင်းအောင်လှိုင်နှင့် စစ်ခေါင်းဆောင်များကို အာဂျင်တီးနားတရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုထားမှုကို လက်ခံလိုက်ပြီး

အမှုကို စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အာဂျင်တီးနား တရားရုံးက တရားဝင် ပြောဆိုလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။ရိုဟင်ဂျာများကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအတွက် မင်းအောင်လှိုင်နှင့်

စစ်ခေါင်း ဆောင်များ အပါအဝင် စစ်တပ်ကို အာဂျင်တီးနားတရားရုံးတွင် တရားစွဲနိုင်သော သမိုင်းဝင် ခြေလှမ်းတလှမ်း လှမ်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာ ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်း UK (BROUK) က ယနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် အာဂျင်တီးနား၊ Buenos Aires ရှိ တရားရုံး က မြန်မာနိုင်ငံမှ မင်းအောင်လှိုင်နှင့် စစ်ခေါင်းဆောင်များ

ကျူးလွန်သော အမှုကို စတင်စစ်ဆေးရန် အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သည်။၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ရိုဟင်ဂျာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသောBROUK က မင်းအောင်လှိုင်နှင့် စစ်ခေါင်းဆောင်မျာကို တရားစွဲရန် အမှုကို အာဂျင်တီးနား တရားရုံးကို

တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုစတင်ကြားနာစစ်ဆေးရန် အတည်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီနေ့ဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်တင်မကဘဲ နေရာတိုင်းက အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတွေအတွက်ပါ မျှော်လင့်ချက်နေ့ပါ။

အာဂျင်တီးနားရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက် ပုန်းခိုစရာနေရာမရှိဘူးဆိုတာ ပြသနေပါတယ်၊ ဒီလိုရွံရှာဖွယ်ရာဇဝတ်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း

ကမ္ဘာက အခိုင်အမာ ရပ်တည်နေပါတယ် ဟု BROUK ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းခင်က ပြောသည်။အာဂျင်တီးနား တရားရေးမဏ္ဍိုင်က ဒီအမှု့ကို လက်ခံဖို့ ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ တရားမျှတမှု စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ဦးဆောင်မှုကို ပြသခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ချီးကျူးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ်ခံရမှုအတွက် တရားမျှတမှုဟာ အခုလက်လှမ်းမီနေပြီ ဟု ဦးထွန်းခင်က ဆက်လက်ပြောသည်။

ဒါဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက် တာဝန်ခံမှုသာမကဘဲ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ရက် စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အုပ်စိုးမှုအောက်မှာ ခံစားခဲ့ရသူတိုင်းအတွက်ပါ။ ဒီအထဲမှာ ဒီနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလက

အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရ၊ နှိပ် စက်တာ ဒါမှမဟုတ် လူမသိ သူမသိ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြည်သူတွေအတွက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။

ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် မြန်မာအာဏာပိုင်များက ဆယ်စုနှစ်များစွာ စစ်ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာစစ်တပ်က ဒေသတွင်းတွင်

အဆိုးရွားဆုံး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာ ၈ သိန်း ခန့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးရန် တွန်းပို့ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရိုဟင်ဂျားအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု လှုပ်ရှားမှုအတွင်း အဓမ္မပြုကျင့်၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံမှု၊ လူမဆန်စွာ ရက်စက်သော သတ်ဖြတ်မှုများကို စစ်တပ်က ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

အာဂျင်တီးနား တရားစီရင်ရေး သည် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံး (ICC) နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ICC တရားရုံး ကိုင်တွယ်နေသည့်အပြင်

အာဂျင်တီးနား တရားရုံးကမူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှု အားလုံးနှင့် အကျူံးဝင် စစ်ဆေးကြားနာမည်ဟု သိရှိရသည်။အာဂျင်တီးနားတရားရုံး၏ကိုင်တွယ်မှုသည် ရိုဟင်ဂျာများအတွက် တရားမျှတမှုရရှိရေး

နိုင်ငံတကာ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ပထမဦးဆုံးသော စံပြဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။လက်ရှိတွင် ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာများအပေါ်

လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ဂမ်ဘီးယားနိုင်ငံက တရားစွဲဆိုထားသည်။ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင် စစ်ခေါင်းဆောင်များကို တရားစွဲဆို အမှုဖွင့်လှစ်ထားရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
Crd..Khit thit media

About the author

747

Leave a Comment